Sosyal çiftçilik eğitim okulumuz yakında ücretsiz olarak hizmet sunacak. İşte projemizin son durumu hakkında bir video (İngilizcedir)!

ctf logo top

CARE-T-FARMS projesinin sonuçlarını yaygınlaştırmak için 17-18 Eylül 2019 tarihlerinde “Sosyal tarım ve Sosyal Çiftçilik projes iş olanakları, sosyal ortaklık ve katılım” konulu konferans düzenlendi. Etkinlik, Belçika, İspanya, Polonya, Türkiye ve İtalya'dan proje ortaklarıyla işbirliği yaparak Kraków'daki Brwinów Şubesi Tarımsal Danışma Merkezi (CDR O / Kraków) tarafından düzenlendi. Etkinlik, 16 Eylül 2019'da CDR O / Kraków'un merkezinde gerçekleşen ortak kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti (proje hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://www.care-t-farms.eu).

IMG 9871

Konferans, sosyal tarım ve sosyal çiftçilik konularıyla ilgilenen geniş bir kitleye yönelikti. Etkinliğe tarım danışmanları, çiftçiler, öğrenciler, akademisyenler, kırsal bölge sakinleri, yerel dernek ve kuruluşların temsilcileri ile yurtdışından gelen konuklar, projenin ortak kurumlarının temsilcileri katıldı. Etkinliğin ilk günü Dr. Massimo Canalicchio (Umbria Servizi all'Impresa srl, İtalya) projenin hedeflerini ve sonuçlarını sundu. Bunu takiben Józefina Król ve Karolina Boba (CDR O / Kraków), CARE-T-FARMS eğitim platformunu gösterdi. Katılımcılar ayrıca pilotluk testini yapma fırsatı da buldular. Günün ikinci bölümünde Więckowice'deki "Farma Życia" da (Çalışma Çiftliği) bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

                                        IMG 9918 IMG 9923

Etkinliğin ikinci günü sosyal tarım kapsamında sağlık, bakım ve eğitim faaliyetleri altında yenilikçi bir yaklaşım olarak sosyal tarımda kavramına ayrıldı. İlk konsept, üç modülden oluşan CARE-T-FARMS eğitim kursunun geliştirilmesi üzerine Bayan El modulesbieta Dziasek (CDR O / Kraków) tarafından sunuldu: bir sosyal çiftlikte bir danışman, bir yönetici ve bir uzman. Kursta ortaya çıkan fikirler açıklandı, yapısı Polonya'da yeşil bakımın geliştirilmesi için CDR'nin Kraków şubesinde uygulanan daha geniş çaplı faaliyetlerin içeriğine ek olarak tartışıldı. Bayan Aleksandra Bielińska (Minikowo'da KPODR) daha sonra, Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı'ndaki seçili bakım çiftlikleri deneyimlerini vurgulayarak, sosyal dışlamanın sosyal dışlama ile ilgili önemini sundu. Bay Edward Bolak (Yaşam Çiftliği), bir çiftliğin işleyişinin, Yaşam Çiftliği örneğine atıfta bulunarak, engelli insanların özel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine nasıl adapte edilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçecilik hocası olarak Patrycja Żurek (Yaşam Çiftliği), doğrudan Yaşam Çiftliği katılımcılarıyla birlikte çalışmakta ve çiftlik terapisinin zihinsel engelli insanlar için olduğu kadar otizm spektrum bozukluğu olanlar için de etkilerinden bahsetmektedir. Toplantı, tüm konuşmacıların ve konferans katılımcılarının katılımını içeren bir tartışma paneliyle sona erdi. Bu toplantıda, Polonya'da sosyal tarım konusunda daha ileri çalışmalar açısından önemli olan birkaç konuya dikkat çekildi. Özellikle, bir sosyal çiftliğin personelini eğitme ihtiyacı. CARE-T-FARMS projesi sırasında geliştirilen materyaller ve eğitim platformu bu konuda yardımcı olacaktır.

                                        IMG 9957 IMG 9931

Yaşam çiftliği otistik bozukluklar yelpazesi ile yetişkinler için kalıcı ikamet, çalışma, terapi, rehabilitasyon ve profesyonel aktivasyon merkezidir. Merkezin altyapısı, yerleşim alanlarının ayrıldığı ve Więckowice'deki "Na Farmie Życie" Małopolski Refah Evi'nin bir parçası olan çok işlevli iki binadan oluşuyor. Bir ofis ve ekonomik olanakların yanı sıra terapötik laboratuvarlar (örneğin el sanatları / yardımcı sanatlar, ev, eğitim, bilgisayar, terzi ve sanat, rehabilitasyon, mobilite, bahçecilik, marangozluk, günlük faaliyetler ele alındı. Ziyaret edilen sözkonusu merkezin alanı 7 hektar olup sebze bahçesi, meyve bahçesi, yaban mersini tarlası, eğlence ve yeşil alanları olan organik bir tarım-meyve çiftliğini de içermektedir. Bu ekolojik çiftlik, otizmli yetişkinlerin temel mesleki faaliyetleri, işbirliğini öğrendiği ve sosyal roller üstlendiği "yeşil terapi" için çok önemli Kabul edilmektedir (web sitesinde çiftlik hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: http://www.farma.org.pl/dzialalnosc-2/farma-zycia.html).

Etkinliğin ikinci günü sosyal tarım, sağlık, bakım veya eğitim faaliyetleriyle birleştirilmiş tarımsal faaliyeti sağlayan yenilikçi bir yaklaşım olarak sosyal tarım kavramına ayrıldı. İlk konsept, üç modülden oluşan CARE-T-FARMS eğitim kursunun geliştirilmesi üzerine bayan el modulesbieta Dziasek (CDR O / Kraków) tarafından sunuldu: Bayan Dziasek bir sosyal çiftlikte danışman, yönetici ve bir uzman olarak hizmet vermektedir. Kursta değişik görüşler dile getirilerek Polonya'da sosyal çiftçiliğin geliştirilmesi için CDR'nin Kraków da daha geniş çaplı faaliyetolanakları tartışıldı. Yine bayan Aleksandra Bielińska (Minikowo'da KPODR) konu ile ilgili detaylı bilgiler Verdi.

Toplantı, tüm konuşmacıların ve konferans katılımcılarının katılımını içeren bir tartışma paneliyle sona erdi. Bu toplantıda, Polonya'da sosyal tarım konusunda daha ileri çalışmalar açısından önemli olan birkaç konuya dikkat çekildi. Projede özellikle bir sosyal çiftlik personelinin eğitimimi için CARE-T-FARMS projesinde geliştirilen eğitim materyalleri ve platformu bu konuda ciddi katkılar sağlayacaktır.

 

CTF eu flag right

group logos

newsletter

4 bülten şimdi çıktı! Bu yıl ücretsiz online bakım çiftliği eğitim sistemimizi komple, Care-T-Farms projemizin son eylemleri hakkında daha fazla bilgi alın.

6 dilde mevcuttur!

English
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe

CARE-T-FARMS projesi ve "Sosyal Tarım ve Sosyal bakımi: İş Fırsatları, Sosyal Ortaklık ve Katılım" etkinliği Euromontana web sitesinde yayınlanan bir makalede paylaşıldı. Güncel yaklaşımlarla bizlerin bu alandaki bakış açısını öğrenmek ister misiniz? Buradan okuyabilirsiniz!

Press Release

Sosyal Tarım ve Bakım Çiftliği: İş Fırsatı, Sosyal Ortaklık ve Fırsat” Konferansı, 25 Haziran Salı, 2019 Salı günü Brüksel'deki Avrupa Toprak Sahipleri Örgütü ev sahipliğinde toplandı. Sözkonusu konferansın açılışı, Avrupa Toprak Sahipleri Örgütü'nden Lindsey CHUBB tarafından gerçekleştirildi. Sayın Lindsey projeyi ve amaçlarını ve konferansın içeriğini tanıttı.Benzer şekilde CARE-T-FARMS proje ortağı olan İtalyan CIA Umbria Dr. Massimo CANALICCHIO, içeriği, hedefleri ve beklenen sonuçları içeren bir genel bakışla projeyi değerlendirdi CDR, dan proje eğitim koordinatörü Józefina KRÓL ve Tarımsal Danışma Merkezi"nden Karolina BOBA'dan kısa bir özetle konunun önemine vurgu yaptılar.

Psikososyal Rehabilitasyon Derneği (WAPR)'den konuk konuşmacı Dr. Gabriele ROCCA, temsilcisi olduğu WAPR'ın amaçlarını, zihinsel sağlıkta rehabilitasyonu, zihinsel bozukluğu olanlar, fiziksel engelliler için iş ve sosyal terapiyi tarihiyle anlattı Konuşmacı, psikiyatrinin artık günümüzde tüm çalışanlarıyla hastane gibi geleneksel tam kontrollü ortamlardan daha esnek ortamlara ve yaklaşımlara geçişine vurgu yaparak, hastanın günlük aktivitelerinde ve çalışmalarında daha fazla özerkliğe sahip olması gerektiğini ifade etti. Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı (ENAT) Saymanı Mieke BROEDERS, ise konuşmasında sosyal çiftçiliğe ve erişilebilir turizm olanaklarına dikkat çekti. Erişilebilir turizmin, sadece engelliler için değil aynı zamanda yaşlılar, küçük çocuklu aileler, uzun süreli sağlık koşullarına sahip insanlar ve daha pek çok müşteriye uygun ortamlar, mekanlar ve hizmetler sağlamak olduğunu ifade etti. BROEDERS, Avrupa Turizm Tedarikçilerinin yalnızca % 9'unun “erişilebilir” tekliflere sahip olduğu (AB Komisyonu için ENAT Turizm Arzı Çalışması (2015)) ve bu erişilebilir turizm eksikliğinin ekonomiye milyarlarca euroya mal olduğunu şaşırtıcı bir istatistik olarak vurguladı. Ayrıca, erişilebilir turizmin çok pahalı olduğu ve genellikle daha pahalı olan inşaat sonrası altyapıyı adapte etme ve değiştirme kararı olduğu için çok yaygın bir yanılgıya neden olduğunu söyleyerek, erişilebilirlik faaliyetlerinin ilk planlamada değerlendirildiğinde, daha az maliyetli olduğu görülür dedi. Wageningen Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi ve sosyal çiftçiliğin Kurucusu ve Koordinatörü Jan HASSINK, Hoeve Klein Mariendaal, Hollanda'daki sosyal çiftçiliği ve 1990'ların sonlarından bu yana nasıl değiştiğini tartışarak, 1998 yılında Hollanda'da yaklaşık 75 sosyal çiftlik varken, bugün sayıları 1.100 olup bu çiftlikleri ziyaret eden 20.000'den fazla ziyaretçinin olduğunu söyledi. HASSİNK, Öğrenme güçlüğü çeken insanlar için bir inisiyatif olarak başlayan sosyal çiftçiliğin artık alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, psikiyatrik sorunlar, demanslı yaşlılar ve davranış sorunu olan çocuklar içinde çok önemli olduğunu ifade Konuşmacı HASSİNK," şu anda, insanlar sadece günlük aktiviteler için çiftliklerde çalışmakla ilgilenmiyor, aynı zamanda işgücünün yeniden entegrasyonunu veya mesleki eğitimine de katılıyorlar" diyerek, sosyal çiftliklerin şimdilerde iş ve eğlence için de fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İlerleyen saatlerde, panel tartışmasının odak noktasını sadece engelliler için değil, herkes için erişilebilirlik konusunda önemli bir fark yaratabileceğimiz ve kendi sosyal çiftliklerini kurmakla ilgilenen insanlar için bazı pratik önerilerde bulunma yolları da dahil olmak üzere, projenin birkaç yönüne odaklanıldı. Ek olarak sosyal tarımın politik girişimlerde dikkate alınması ve göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Politikacıların engelliler içi
terapi de sosyal tarımın kullanılmasını desteklemeleri temenni edilerek, politikacıların bu bağlamda Avrupa tarımının tartışıldığı noktalarda bilgilendirilmeleri ve sosyal çiftçiliğin bir konu olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Bu etkinlik, her proje ortağının kendi ülkesinde gerçekleştirilecek bir dizi çarpan etkinliğinin ikidir. Bu projenin eğitim materyalleri Ekim 2019'da İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca ve Türkçe dillerinde tam olarak tamamlanacak, Hollanda, Belçika ve Çek Cumhuriyeti gibi diğer Avrupa ülkelerinden de iyi uygulamalara yer verilecektir.