Press Release

Sosyal Tarım ve Bakım Çiftliği: İş Fırsatı, Sosyal Ortaklık ve Fırsat” Konferansı, 25 Haziran Salı, 2019 Salı günü Brüksel'deki Avrupa Toprak Sahipleri Örgütü ev sahipliğinde toplandı. Sözkonusu konferansın açılışı, Avrupa Toprak Sahipleri Örgütü'nden Lindsey CHUBB tarafından gerçekleştirildi. Sayın Lindsey projeyi ve amaçlarını ve konferansın içeriğini tanıttı.Benzer şekilde CARE-T-FARMS proje ortağı olan İtalyan CIA Umbria Dr. Massimo CANALICCHIO, içeriği, hedefleri ve beklenen sonuçları içeren bir genel bakışla projeyi değerlendirdi CDR, dan proje eğitim koordinatörü Józefina KRÓL ve Tarımsal Danışma Merkezi"nden Karolina BOBA'dan kısa bir özetle konunun önemine vurgu yaptılar.

Psikososyal Rehabilitasyon Derneği (WAPR)'den konuk konuşmacı Dr. Gabriele ROCCA, temsilcisi olduğu WAPR'ın amaçlarını, zihinsel sağlıkta rehabilitasyonu, zihinsel bozukluğu olanlar, fiziksel engelliler için iş ve sosyal terapiyi tarihiyle anlattı Konuşmacı, psikiyatrinin artık günümüzde tüm çalışanlarıyla hastane gibi geleneksel tam kontrollü ortamlardan daha esnek ortamlara ve yaklaşımlara geçişine vurgu yaparak, hastanın günlük aktivitelerinde ve çalışmalarında daha fazla özerkliğe sahip olması gerektiğini ifade etti. Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı (ENAT) Saymanı Mieke BROEDERS, ise konuşmasında sosyal çiftçiliğe ve erişilebilir turizm olanaklarına dikkat çekti. Erişilebilir turizmin, sadece engelliler için değil aynı zamanda yaşlılar, küçük çocuklu aileler, uzun süreli sağlık koşullarına sahip insanlar ve daha pek çok müşteriye uygun ortamlar, mekanlar ve hizmetler sağlamak olduğunu ifade etti. BROEDERS, Avrupa Turizm Tedarikçilerinin yalnızca % 9'unun “erişilebilir” tekliflere sahip olduğu (AB Komisyonu için ENAT Turizm Arzı Çalışması (2015)) ve bu erişilebilir turizm eksikliğinin ekonomiye milyarlarca euroya mal olduğunu şaşırtıcı bir istatistik olarak vurguladı. Ayrıca, erişilebilir turizmin çok pahalı olduğu ve genellikle daha pahalı olan inşaat sonrası altyapıyı adapte etme ve değiştirme kararı olduğu için çok yaygın bir yanılgıya neden olduğunu söyleyerek, erişilebilirlik faaliyetlerinin ilk planlamada değerlendirildiğinde, daha az maliyetli olduğu görülür dedi. Wageningen Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi ve sosyal çiftçiliğin Kurucusu ve Koordinatörü Jan HASSINK, Hoeve Klein Mariendaal, Hollanda'daki sosyal çiftçiliği ve 1990'ların sonlarından bu yana nasıl değiştiğini tartışarak, 1998 yılında Hollanda'da yaklaşık 75 sosyal çiftlik varken, bugün sayıları 1.100 olup bu çiftlikleri ziyaret eden 20.000'den fazla ziyaretçinin olduğunu söyledi. HASSİNK, Öğrenme güçlüğü çeken insanlar için bir inisiyatif olarak başlayan sosyal çiftçiliğin artık alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, psikiyatrik sorunlar, demanslı yaşlılar ve davranış sorunu olan çocuklar içinde çok önemli olduğunu ifade Konuşmacı HASSİNK," şu anda, insanlar sadece günlük aktiviteler için çiftliklerde çalışmakla ilgilenmiyor, aynı zamanda işgücünün yeniden entegrasyonunu veya mesleki eğitimine de katılıyorlar" diyerek, sosyal çiftliklerin şimdilerde iş ve eğlence için de fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İlerleyen saatlerde, panel tartışmasının odak noktasını sadece engelliler için değil, herkes için erişilebilirlik konusunda önemli bir fark yaratabileceğimiz ve kendi sosyal çiftliklerini kurmakla ilgilenen insanlar için bazı pratik önerilerde bulunma yolları da dahil olmak üzere, projenin birkaç yönüne odaklanıldı. Ek olarak sosyal tarımın politik girişimlerde dikkate alınması ve göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Politikacıların engelliler içi
terapi de sosyal tarımın kullanılmasını desteklemeleri temenni edilerek, politikacıların bu bağlamda Avrupa tarımının tartışıldığı noktalarda bilgilendirilmeleri ve sosyal çiftçiliğin bir konu olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Bu etkinlik, her proje ortağının kendi ülkesinde gerçekleştirilecek bir dizi çarpan etkinliğinin ikidir. Bu projenin eğitim materyalleri Ekim 2019'da İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca ve Türkçe dillerinde tam olarak tamamlanacak, Hollanda, Belçika ve Çek Cumhuriyeti gibi diğer Avrupa ülkelerinden de iyi uygulamalara yer verilecektir.