Aşağıda, proje ekibinin çalışmalarının sosyal tarım ve kırsal alanlarda, özellikle bakım çiftliklerinin temsil ettiği ve ayrıca Eğitim İhtiyaçları Analizi ile ilgili en son çalışmalarda yer alan en son çalışmadaki etkisini görmekteyiz. Raporlarda yer alan bilgi, eğitim kursunun diğer modüllerinin geliştirilmesine temel teşkil edecektir. Raporlar İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Seni okumaya davet ediyoruz!